Tel:

Tel:

22-350-65-67

71-707-25-13

|

Email:

Email:

info@e50.pl

biuro@szkolenia-termowizja.pl

Kurs termowizja w Energetyce

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie Termowizja w Energetyce". Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się wykonywaniem pomiarów termowizyjnych i chcących poszerzyć swoje umiejętności z dziedziny diagnostyki termowizyjnej w branży elektrycznej. Diagnostyka termowizyjna instalacji elektrycznych pozwala wykrywać awarie już w bardzo wczesnym stadium jej powstawania, oraz wykrywać miejsca zwiększonych strat energii. Celem kursu jest nauka wykonania poprawnego pomiaru oraz eliminacja błędów, czyli jak prawidłowo wykonać badanie termowizyjne oraz jak poprawnie interpretować otrzymane zobrazowania termiczne. Plan kursu przedstawia się następująco:

 

W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej skrypt "Termowizja w Praktyce" oraz materiały w wersji elektronicznej. Materiały w wersji elektronicznej zawierają : rozszerzone tabele emisyjności materiałów (ponad 7 tysięcy materiałów, przykładowe raporty termowizyjne, kilka set termogramów do późniejszej samodzielnej pracy.

termowizja w energetyce
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące pomiarów termowizyjnych

  • Emisyjność i odbijalność

  • Temperatura radiacyjna

  • Parametry kamery termowizyjnej używanej do diagnostyki w energetyce

  • Metodologia wykonywania pomiarów w energetyce

  • Interpretacja otrzymanych zobrazowań termicznych i klasyfikacja błędów

  • Przykładowe z pomiarów instalacji energetycznych

  • Tworzenie sprawozdania-raportu z badania

  • Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów termowizyjnych w energetyce

kurs termowizja w energetyce  2

Kurs "Termowizja w Energetyce i Elektryce"

Termowizja Warszawa Kontakt

INFOLINIA:

22-350-65-67

71-707-25-13

szkolenia termowizja kontakt

info@e50.pl

cena :

900  zł brutto

Cena kursu : 900zl brutto.

 

W cenie kursu uczestnik otrzymuje:

1)Skrypt: „Termowizja w Praktyce”

2)Płytę CD z materiałami w wersji elektronicznej.

3)Oprogramowanie do sporządzania raportów z badan i obróbki termogramów.  

4)Tabele emisyjności materiałów ponad 5 tyś. Materiałów

5)Wykresy i tabele dotyczące wyznaczania „komfortu cieplnego” w budynkach.

6)Certyfikat ukończenia kursu TII-1

 

NA KURSACH DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW SĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI KAMERY TERMOWIZYJNE O MATRYCACH 320X240 wraz w wymiennymi obiektywami 45 , 12 , 7 stopni

 

Harmonogram zajęć i program kursu "Termowizja w Energetyce i Przemysle"

 

DZIEŃ 1

 

1. WPROWADZENIE. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Podstawowe informacje o termowizji i kamerach termowizyjnych.

b) Zastosowania pomiarów termowizyjnych. (przemysł, budownictwo energetyka, elektroenergetyka, medycyna

itd.)

c) Teoria wymiany ciepła.

d) Co to jest promieniowanie podczerwone. (prawo Stefana Boltzmana i inne zagadnienia dotyczące podczerwieni )

 

2. KAMERY TERMOWIZYJNE - budowa, rodzaje i zastosowania. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Rodzaje kamer termowizyjnych.

b) Budowa kamery termowizyjnej (omówienie poszczególnych podzespołów)

c) Detektory kamer termowizyjnych, optyka, tryby pomiarów i funkcje pomiarowe.

d) Optyka – możliwości stosowania

e) Dostępność kamer na rynku (omówienie producentów sprzętu termowizyjnego)

 

3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW KAMER TERMOWIZYJNYCH. (zajęcia teoretyczne) 1 godzina lekcyjna

 

a) Rozdzielczość detektorów podczerwieni oraz wielkość pojedynczego detektora.

b) Rodzaje detektorów podczerwieni.

c) Optyka kamer termowizyjnych. Pole widzenia F.O.V.

d) I.F.O.V. pole widzenia dla pojedynczego piksela (jak obliczać)

e) Czułość termiczna N.E.D.T.

f) Zakres pomiarowy.

g) Częstotliwość odświeżania obrazu.

h) Ustawianie ostrości w kamerach termowizyjnych.

i) Korekcja współczynnika emisyjności

j) Tryby pomiarowe

k) Funkcje pomiarowe w kamerach i oprogramowaniach.

l) Laser- czy potrzebny i kiedy się przydaje.

m) Film w podczerwieni: radiometryczny i nie radiometryczny.

n) JAK DOBRAĆ KAMER TERMOWIZYJNA DO SWOICH POTRZEB.

 

4. WPROWADZENIE DO WYKONYWANIA POMIARÓW. (zajęcia teoretyczno-praktyczne) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia 1 godzina lekcyjna

 

a) Promieniowanie podczerwone (systematyka w przyrodzie, zakres spektralny, …)

b) Przepuszczalność promieniowania podczerwonego przez atmosferę.

c) Przepuszczalność promieniowania przez elementy optyczne.

d) Emisyjność materiałów – jak wpływ ma współczynnik emisyjności na prawidłowe wykonanie pomiaru.

e) Odbijalność materiałów – od czego zależy i kiedy ma wpływ na poprawność pomiaru.

f) Temperatura radiacyjna (odbita) – Co to jest? Jak wyznaczać i jaki ma wpływ na pomiar.

g) Pozostałe parametry wpływające na prawidłowy pomiar (odległość badanego obiektu, wilgotność względna

powietrza w trakcie pomiaru, temperatura powietrza.

 

5. ZASADY POPRAWNEGO WYKONYWANIA TERMOGRAMÓW - zdjęć termowizyjnych) (zajęcia teoretyczno-praktyczne ) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia 1 godzina lekcyjna

 

a) Omówienie podstaw wykonywania termogramów.

b) Metody wyznaczania współczynnika emisyjności badanych obiektów i ich elementów.

c) Temperatura radiacyjna i jej duży wpływ na pomiar budynków.

d) Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów.

e) Refleksy-odbicia, czy da się ominąć i jak zakłócają one pomiar.

f) Błędy wynikające ze stosowania nieodpowiedniego sprzętu (źle dobrana kamera termowizyjna).

g) Warunki zewnętrzne utrudniające prawidłowe wykonanie pomiaru.

 

6. TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE. (zajęcia teoretyczno) 1 godzina lekcyjna

 

a) Zastosowanie termowizji w branży budowlanej – możliwości.(badanie stanu izolacji termicznej budynku,

lokalizacja wycieków pod posadzką, w ścianach, dachach, lokalizacja źródeł zawilgoceń w budynkach. itd.

b) Opór termiczny i współczynnik przewodzenia ciepła przegrody budowlanej jak obliczyć, jakie są wymagania dla

budynków nowych, starych i remontowanych.

c) Mostki termiczne i inne wady przegród budowlanych.

d) Wentylacja – bardzo wazne zagadnienie towarzyszące badaniom termowizyjnym budynków.

e) Omówienie norm z zakresu ochrony cieplnej budynku, oraz norm dotyczących pomiarów termowizyjnych.

f) Wartości emisyjności materiałów budowlanych.

 

7. NIETYPOWE POMIARY W PRZEMYŚLE.

 

a) Przykłądy zastosowań pomiarów termowizyjnych w przemyśle.

b) Badania termowizyjne w przemyśle, przy uzyciu BSP.

 

 

8. OBSŁUGA KAMER TERMOWIZYJNYCH - kursanci samodzielnie zapoznają się z obsługa kamer termowizyjnych pod okiem prowadzącego (zajęcia praktyczne ) 1 godzina lekcyjna

 

a) Ustawianie parametrów pomiarowych (emisyjność, odbijalność, temperatura radiacyjna, wilgotność względna,

odległość )

b) Ustawianie zakresu skali temperatur .

c) Wykorzystanie funkcji pomiarowych : punkty pomiarowe, obszary pomiarowe, wyznaczanie max. i min. ,

korzystanie z izoterm oraz przedziałów

d) Wykonywanie zdjęć sekwencyjnych

e) Nagrywanie filmu termowizyjnego.

 

9. Zajęcia praktyczne - praca z kamerami termowizyjnymi ( zapewniamy na każdym kurie 5-6 kamer termowizyjnych)

 

DZIEŃ 2

 

12. WPROWADZENIE DO POMIARÓW W ENERGETYCE I PRZEMYLE.

13. Co to jest pomiar względny i pomiar bezwzględny . (w jakich przypadkach jaką metodę zastosować). Zajęcia  teoretyczne wraz z zajęciami praktycznymi .

14. WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO POMIARÓW W ENERGETYCE I PRZEMYŚLE.

Omówienie i wyznaczenie minimalnych parametrów sprzętowych, pozwalające na poprawne wykonywanie pomiarów.

15. OMÓWIENIE ZAKTUALNYCH NORM ORAZ METODOLOGII PRZEPROWADZANIA POMIARÓW.

16. KLASYIKACJA BŁĘDÓW ( interpretacja termogramów ).

17. RAPORT Z PRZEPROWADZONEO BADANIA TERMOWIZYJNEGO.

(omówienie wytycznych do wykonania raportu z badań termowizyjnych)

18. OMÓWIENIE METODOLOGI PRZEPROWADZANIA POMIARÓW TERMOWIZYNYCH W PRZEMYŚLE.

19. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: Praca na komputerach – wykonanie raportów zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami,(I raport badanie instalacji elektrycznych, II raport badanie typowo przemysłowe)

20. NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS WYKONYWANIA POIARÓW TERMOWIZYJNYCH W ENERGETYCE I PRZEMYŚLE.

21. INTERPRETACJA TERMOWGRAMÓW WRAZ Z MÓWIENIEM .

22. PYTANIA I ODPOWEDZI.

23. ZAKOŃCZENIE KUSRU WRAZ Z WĘCZENIEM CERTYFIKATÓW.

IMG_1652 WYŚLIJ ZGŁOSZENEI NA KURS

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)